Services 
Elektronisk Patientjournal
 • Udarbejde Sundhedsfagligt Indhold (SFI) og arketyper
 • Analyse af arbejdsgange, patientforløb og kvalitetsindikatorer
 • Analyse af behov og krav
 • Vurdere tilbud fra leverandører
 • Vurdere standarder i forhold til udbud og eksisterende systemer
 • Validere og certificere systemer i forhold til krav og standarder
 • Evaluere og effektvurdere systemer
Kvalitetsudvikling
 • Analysere kvalitetsbehov og indikatorer
 • Opbygge IT support til kvalitetsudvikling
 • Skabe sammenhæng mellem EPJ, kvalitetssystemer og ledelsesinformation
Projektledelse
 • Udarbejde projektbeskrivelse, planer og budget
 • Stå for mødeindkaldelse, -ledelse og -dokumentation
 • Følge op på leverancer og planer
 • Udarbejde rapporter
Kravspecificering
 • Udarbejde specifikationer til kliniske systemer
 • Fungere som proceskonsulent for brugergrupper
 • Vurdere systemers kravopfyldelse
Semantisk integration 
 • Analysere sammenhænge mellem systemer
 • Udarbejde arketyper til repræsentation af kliniske data
 • Harmonisere terminologier og klassifikationer (bl.a. via SNOMED CT)
 • Mappe mellem modeller og data
 • Samstemme processer og workflow
MEDIQ A/S   Forskerparken 10, 5230 Odense M   Telefon 39 30 22 70 © MEDIQ A/S