Referencer
Danmark
MEDIQ udfører opgaver for offentlige og private virksomheder i Danmark.
Digital sundhed
 • National it-strategi: Rådgivning ved udvikling af strategi og handleplaner
 • Nationalt patientindeks (NPI): Analysere af erfaringer med implementering NPI-løsninger i en række lande.
 • Arketype "proof-of-concept": Stifinder-projekt, som skal belyse om arketyper kan bruges som fælles grundlag for data der skal deles og udveksles i sundhedssektoren.
 • Arketypeseminar: Metoder, erfaringer, værktøjer og implementering af arketyper. // Se mere på www.archetypes.dk
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Amtsrådsforeningen og H:S

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

 • Nationale indikatorer for den kommunale sundheds-indsats

Kommunernes Landsforening

 • Kravspecifikation for prototype til test af Fælles Sprog II. Prototypen danner grundlag for kommende elektroniske omsorgsjournaler.
Region Midtjylland
 • Vurdering af om arketyper kan anvendes som grundlag for at specificere Sundhedsfagligt Indhold. // Hent rapport her
Sundhedsstyrelsen
 • Indrapportering af indikatordata fra EPJ baseret på GEPJ og SUNDTERM til den nationale diabeteskvalitetsdatabase
 • Sammenhængende diabetesforløb - et analysegrundlag til tværsektoriel it-understøttelse
 • Redaktion af rapporten Afklaring af de juridiske, tekniske, IT-sikkerhedsmæssige, økonomiske m.v. problemstillinger og muligheder vedrørende lagring, ajourføring og kommunikation af journaloplysninger
 • Review af kompleks mapning af data til det forløbsbaserede landspatientregister
 • GEPKA: Grundstruktur for EPJ - Klinisk afprøvning, test af prototype, test af udveksling med FLPR pilot
Region Hovedstaden
 • Koncern Plan og Udvikling: Kravspecifikation til dokumentstyringssystem til alle regionens retningsgivende dokumenter
 • Koncern IT: Effektvurdering af en række af regionens it systemer
 • Enhed for patientsikkerhed: Rapporteringssystem for utilsigtede hændelser i Region Hovedstaden
 • Koncern IT: Anvendelse af arketypeværktøjer til specificering af sundhedsfagligt indhold
 • Koncern IT: Bidrag til strategi for videreudvikling, klassifikation, it-understøttelse og anvendelse af sundhedsfagligt indhold
Hovedstadens Sygehusfællesskab
 • Klassifikationsprojektet: Bidrag til , Anvendelse af klassifikationsbrowseren i H:S,
 • Projekt Klinisk Proces: Konsulentbistand til delprojekter
 • Enhed for Klinisk Kvalitet: Projektbeskrivelse for udviklingen af tre landsdækkende kliniske databaser på diabetesområdet
Århus Amt
 • Sundhedsfagligt indhold i EPJ - en foranalyse i baseret på patientforløb med brystkræft
 • Seminarer på Skejby Sygehus omSundhedsfagligt indhold i EPJ
 • Vurdering af Århus Amts EPJ
Københavns Amt
 • En metodebog: Udarbejdelse af sundhedsfagligt indhold i EPJ
  // Hent bog her
 • Sundhedsfagligt indhold i EPJ i Københavns Amt (SUFIE) - Skizofreni, Akut Aortaaneurisme og Akut Koronarsyndrom
 • Evaluering af BRUG-GEPKA projektet i Københavns Amt
Fyns Amt
 • Mål 2-Informationscentret: Analyse af det Medico Maritime område
Ringkjøbing Amt
 • Evaluering af EPJ i Ringkjøbing Amt, ElektRA
Sundhed.dk
 • Sammenhængende diabetesforløb - et analysegrundlag til tværsektoriel it-understøttelse
IKAS: Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet
 • It-understøttet kvalitetsudvikling og akkreditering i det danske sundhedsvæsen
DBCG: Danish Breast Cancer Group
 • Web-baseret inddatering til DBCG databasen
MEDIQ A/S   Forskerparken 10, 5230 Odense M   Telefon 39 30 22 70 © MEDIQ A/S