Nyheder
Aktuelle projekter
MEDIQ har fornyet rammekontrakten med Sundhedsstyrelsen

MEDIQ har fornyet en 3-årig rammekontrakt med Sundhedsstyrelsen. Kontrakten dækker områderne medicinsk teknologivurdering (MTV), evaluering af organisationsudvikling og IT-anvendelse i sundhedsvæsenet, monitorering af sundhedsområdet og projektledelse.

MEDIQ valgt som leverandør af IT-konsulentydelser til Region Hovedstaden

Efter et EU-udbud er MEDIQ er blevet valgt som leverandør af konsulentydelser til Region Hovedstadens Koncern IT. Rammekontrakten omfatter områderne

  • IT-strategi
  • Effektvurdering
  • Kliniske kompetencer
Beslutningsstøtte til det fælles medicinkort (FMK)

National Sundheds-it (NSI) har fået satspuljepenge til at udvikle beslutningsstøtte til FMK og til at etablere et nationalt allergiregister. Systemet skal reducere fejlmedicinering.

MEDIQ bistår NSI med udarbejdelse af en business case til Statens it-projektråd

Talegenkendelse til Region Syddanmark

Region Syddanmark har været i udbud med et system til talegenkendelse, som kan integreres med patologisystemet og den elektroniske patientjournal.

MEDIQ har udarbejdet en teknisk analyse, en business case og udbudsmaterialet til projektet.

CAVE-håndtering i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden havde behov for en samlet løsning til registrering og visning af cave (allergier mv.) i den kliniske situation.

På baggrund af MEDIQs analyse, indfører regionen nu en en-strenget håndtering af CAVE på tværs af regionens systemer.

En shared care platform til Region Syddanmark

Region Syddanmark har været i udbud for at indkøbe en platform og applikationer til tværsektoriel deling af data. Løsningen skal sikre et integreret tværsektorielt og tværfagligt samarbejde om patientforløbene.

MEDIQ har udarbejdet en business case for projektet, samt kravspecifikationen og udbudsmaterialet.

System til kvalitetsdokumenter i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har implementerer et nyt dokumentstyrings-system til regionens ca. 40.000 vejledninger, instrukser, procedurer etc. Systemet her erstattet de fem gamle systemer, og benyttes af alle regionens medarbejdere. Systemet kan ses her.

MEDIQ var projektleder på projektet, og stod for koordinering af arbejdet med kravspecifikation, udbud, implementering og udrulning.

Analyse af den kommunale dokumentation

MEDIQ har for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udarbejdet en rapport med forslag til nationale indikatorer for den kommunale sundheds-indsats, samt hvilke datakilder kommunerne kan benytte, når indikatorerne skal udnyttes i praksis

Indikatorerne kan ses hos Danmarks Statistik..

MEDIQ A/S
Uvildig rådgivning til sundheds-it
MEDIQ A/S er et uafhængigt konsulentfirma, som tilbyder rådgivning inden for medicinsk informatik og management. Vores styrke er at kunne kombinere sundhedsfaglige og ingeniørmæssige kompetencer med vores indgående kendskab til sundhedssektoren.
MEDIQ A/S   Forskerparken 10, 5230 Odense M   Telefon 39 30 22 70 © MEDIQ A/S.   Sitemap